Tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao năm 2022 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 01/8/2022, Tổ công tác số 1 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các Bộ, ngành và các tỉnh (Tổ công tác số 1) tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá tình hình thực hiện và giải.....
Xem tiếp >>

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 06/NQ-TW của Bộ Chính trị Tin mới
Ngày 18/5/2022, Thường trực Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.....
Xem tiếp >>

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 246

  • Tổng 1.003.439