VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
6 tháng đầu năm 2018, Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,7% so với cùng kỳ 

(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2018, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì được sự tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,7% so với cùng kỳ, trong đó khai khoáng tăng 6,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,8%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 4,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,5%. 

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.538 tỷ đồng, tăng 6,9% so cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sự tăng trưởng khá như dăm gỗ đạt 175.475 tấn, tăng 12,7%; áo sơ mi 6.256 nghìn cái, tăng 12,3%; clinker 1.657 nghìn tấn, tăng 8,9%; đá xây dựng 1.429.734 m3 tăng 6,2%; gạch xây dựng bằng đất nung 123.961 nghìn viên, tăng 5,3%; cao lanh 31.658 tấn, tăng 4,9%; phân bón NPK 17.723 tấn, tăng 4,9%; điện thương phẩm 383 triệu Kwh, tăng 3,8%; nước máy 4.011ngàn m3, tăng 4,3%; xi măng 1.657 tấn, tăng 4,2%...
Tuy vậy, Chỉ số sản xuất công nghiệp và giá trị sản xuất công nghiệp tăng thấp so với cùng kỳ. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; năng suất, chất lượng sản phẩm thấp, sức cạnh tranh yếu, sản xuất hàng lưu niệm chưa phát triển…

6 tháng cuối năm, các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phát triển sản xuất; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án công nghiệp lớn đang triển khai Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và II; Dự án Điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa - Hàn Quốc, điện mặt trời của Tập đoàn Sơn Hải...; nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, hướng dẫn chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng thương hiệu; tăng cường công tác xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm...

Mai Anh

[Trở về]