Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 10/2020/TT-BTC
Ngày ký: 20/02/2020
Người ký: Trần Văn Hiếu
Trích yếu nội dung: Thông tư quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
Lĩnh vực: Quản lý đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Phân loại: Thông tư
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 xem tệp đính kèm

 


Các văn bản khác
TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 77/2017/TT-BTC
Trở về trang trước