Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 19/2020/TT-BTC
Ngày ký: 31/03/2020
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu nội dung: TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 77/2017/TT-BTC
Lĩnh vực: Quản lý hành chính sự nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Phân loại: Thông tư
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 xem toàn văn bản


Các văn bản khác
Trở về trang trước