Bản in     Gởi bài viết  
Bộ cài đặt Tabmis 
Đây là phần lớn nhất của Dự án cải cách quản lý tài chính công (PFMRP), chiếm 85% kinh phí Dự án; Nội dung chính của cấu phần là triển khai một Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tích hợp (TABMIS), theo hình thức hợp đồng trọn gói, "chìa khoá trao tay" ; trong đó bao gồm cả việc cung cấp phần cứng, phần mềm, dịch vụ triển khai và tích hợp, các dịch vụ quản lý chuyển đổi, chuyển giao công nghệ quản lý và đào tạo.
Tải bộ cài
[Trở về]