VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng "70 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam” 
Nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2015), hoà trong không khí phấn khởi cả nước kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi Thư chúc mừng 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính.


Trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển,
Tài chính cách mạng Việt Nam luôn phấn đấu vì một nền tài chính vững mạnh
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

Trong thư, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính và gia đình những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong 70 năm qua, ngành Tài chính đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, từng bước đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa. Trên mỗi chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc, các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính đã không ngừng phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, không quản ngại gian khổ, hy sinh, để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ tài chính, ngân sách góp phần quan trọng vào công cuộc giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Theo Bộ trưởng, nhiệm vụ công tác của ngành Tài chính trong những năm tiếp theo là hết sức nặng nề, đặc biệt là giai đoạn hiện nay, ngành Tài chính đang triển khai cải cách mạnh mẽ nền tài chính công, hội nhập sâu rộng vào tài chính khu vực và thế giới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tin tưởng rằng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động ngành Tài chính sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng đồng lòng, đồng sức; lao động cần cù và sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt trách nhiệm công chức và công vụ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Cổng TTĐT Bộ Tài chính xin giới thiệu toàn văn "Thư Chúc mừng 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam" của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng:

Theo Website Bộ Tài chính
 

[Trở về]