VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Cần sớm nâng cao năng lực, chất lượng quản trị tài chính công Tin có hình
     Thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2020, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ngày càng thể hiện vai trò quan trọng là công cụ hữu hiệu trong kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công. KTNN đã cung cấp những thông tin giá trị, phục vụ đắc lực cho việc đưa ra những quyết sách phát triển kinh tế- xã hội, an ninh tài chính quốc gia của Quốc hội, Chính phủ.


Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Lành mạnh hoạt động tài chính
Theo KTNN, thực hiện trọng trách của mình, KTNN đã xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách, đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

Tổng hợp kết quả kiểm toán 5 năm gần đây (2009-2013), KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 91.168 tỷ đồng, chiếm 62% tổng số kiến nghị xử lý tài chính trong 20 năm (từ khi thành lập đến năm 2013, KTNN đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 147.580 tỷ đồng), trong đó các khoản tăng thu NSNN 14.290 tỷ đồng, giảm chi NSNN 14.527 tỷ đồng, ghi thu-ghi chi để quản lý qua NSNN 5.177 tỷ đồng…

Trong 5 năm trở lại đây, KTNN đã đẩy mạnh tần xuất, quy mô các cuộc kiểm toán. Hầu hết các bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế Nhà nước đều được kiểm toán ít nhất 2 năm/1 lần. 3 năm gần đây, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội được kiểm toán hàng năm, chỉ riêng 2 thành phố này đã chiếm 21,3% thu, 24% chi ngân sách địa phương… Bên cạnh, các cuộc kiểm toán ngân sách, tiền, tài sản tại các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, KTNN còn thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN, làm cơ sở để Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN hàng năm.

KTTN cũng đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật sai quy định hoặc không phù hợp với thực tế. Từ năm 2009 đến nay, thông qua kết quả kiểm toán, KTNN đã kiến nghị sử đổi bổ sung 206 văn bản (bao gồm 1 Luật, 10 Nghị định, 9 Nghị quyết, 36 thông tư, 1 chỉ thị, 78 quyết định, 71 văn bản khác); kiến nghị hủy bỏ 134 văn bản (bảo gồm 7 Nghị định, 7 thông tư, 3 nghị quyết, 44 quyết định, 73 văn bản khác).

Bên cạnh đó, KTNN còn đề xuất nhiều ý kiến có giá trị để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, như: Luật NSNN 2002, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng…

Nâng cao chất lượng kiểm toán tài chính công

Theo đánh giá của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, trị giá của báo cáo kiểm toán trong quản trị tài chính công chưa thực sự bao quát, chưa đáp ứng được yêu cầu giám sát, quản lý tài chính công một cách toàn diện, với nhiều cấp độ từ vĩ mô đến vi mô, thường niên đến trung dài hạn.

PGS.TS Trần Đình Thiên-Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam cho rằng, để hoạt động KTNN đạt hiệu quả, chúng ta cần thống nhất các hoạt động kinh tế, tài chính công. Việc cân đối ngân sách của Việt Nam hiện sử dụng một hệ thống phân loại và hạch toán không hoàn toàn tương thích với các tổ chức quốc tế. Ví dụ, nhiều khoản chi ngân sách từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho các chương trình mục tiêu: y tế, giáo dục, các khoản vay về cho vay lại, nghĩa vụ nợ dự phòng…, không được tính đầy đủ vào cân đối ngân sách và nợ công như thông lệ quốc tế. Điều này, hạn chế tính bao quát của các cuộc kiểm toán…

PGS.TS Trần Văn Tá-Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cho rằng, phạm vi hoạt động của KTNN trong lĩnh vực NSNN cần mở rộng hơn so với hiện hành, KTNN không chỉ có trách nhiệm trong kiểm toán NSNN mà còn có thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác lập dự toán và quyết toán NSNN. Về phương diện kỹ thuật, trong lĩnh vực kiểm toán NSNN, KTNN cần chuyển trọng tâm từ kiểm toán tuân thủ sang kiểm toán hoạt động. Áp dụng phương pháp hạch toán theo kiểu doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng NSNN, tài chính công, có nghĩa là tính đúng, tính đủ chi phí đầu vào và đánh giá theo kết quả đầu ra…

KTNN cho rằng, việc quản lý và điều hành NSNN, quản trị tài chính công cần thực hiện một số giải pháp tổng thể.

Theo đó, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý NSNN, quản trị tài chính công theo hướng sửa đổi căn bản Luật NSNN năm 2002, trong đó, đổi mới quy trình lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách theo hướng hiện đại, dựa vào kết quả đầu ra và áp dụng kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn, thực hiện các mục tiêu chiến lược ưu tiên quốc gia. Đồng thời có cơ chế kiểm soát, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình về NSNN, tài chính công…/.

HN

 

[Trở về]