VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXV, nhiệm kỳ 2018-2023: Dân chủ, đổi mới và sáng tạo 
 Ngày 19/1, Bộ Tài chính khai mạc phiên chính thức đại hội Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXV, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với đoàn viên công đoàn, Tổ chức công đoàn Bộ Tài chính.
 Hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ công tác

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Mai, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ khoá XXIV; Lãnh đạo cấp uỷ đảng, Lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cơ quan tài chính TP Hà Nội cùng 200 cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 10.600 đoàn viên các tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

bo truong 1.JPG

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Bộ trong nhiệm kỳ 2013-2018. Theo Bộ trưởng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bộ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ của mình trên tất cả các mặt công tác, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của ngành Tài chính trong giai đoạn vừa qua.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Bộ đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, ngành, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam để chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, ngành Tài chính. Công đoàn Bộ Tài chính đã cùng chính quyền tập trung chỉ đạo, động viên cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu, hoàn thiện các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng tốt. Trong nhiệm kỳ 2013-2018 đã trình cấp có thẩm quyền ban hành mới và sửa đổi 14 luật, 144 Nghị định của Chính phủ, 81 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ban hành theo thẩm quyền 1.135 Thông tư,... đồng thời xây dựng kịp thời, đồng bộ các văn bản hướng dẫn thực hiện. Công tác điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) theo đúng Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội; thu NSNN 5 năm tăng, năm sau cao hơn năm trước và hàng năm đều hoàn thành và hoành thành vượt mức dự toán Quốc hội đề ra; chi NSNN đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời theo dự toán được giao và phát sinh đột xuất theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nợ công, bội chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ theo Nghị quyết của Quốc hội. Cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập được đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết của Chính phủ đề ra. Thị trường chứng khoán, tài chính, bảo hiểm đã có sự phát triển vượt bậc.

Chi hong.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Công đoàn Bộ Tài chính khoá XXIV, nhiệm kỳ 2013-2018

Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, các cấp tổ chức công Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính quyền kịp thời giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ở từng lĩnh vực công tác. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, đã có trên 1000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, giáo dục quốc phòng và trên 500 cán bộ công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng bổ nhiệm, đề bạt vào các chức danh lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên.

Tổ chức công đoàn đã tổ chức tốt và có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “ Học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động; “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả” trọng tâm là xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở...gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh,... Qua đó, hằng năm có trên 95% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh. Đã có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên có giá trị được ứng dụng vào các lĩnh vực công tác, mang lại giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó có 04 đề tài khoa học được tặng “Bằng Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều đề tài, sáng kiến cấp Bộ, cấp cơ sở.

Chi mai 2.jpg

Đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính khoá XXIV điều hành Đại hội

Với vị trí, vai trò là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các Công đoàn cơ sở, bộ phận đã phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đảm bảo các chế độ, quyền lợi về vật chất, tinh thần như giải quyết các chế độ trợ cấp thường xuyên, đột suất, bảo hiểm, chế độ thu nhập tăng thêm, hỗ trợ đoàn viên ốm đau; tạo điều kiện về phương tiện điều kiện làm việc và các hoạt động văn nghệ, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động do đó đã động viên người lao động tích cực hơn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị, tạo tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, hăng say lao động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.

Với thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cho thấy đây không chỉ là kết quả, nỗ lực phấn đấu của đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức, người lao động, các tổ chức công đoàn Bộ Tài chính mà còn khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm to lớn của các tổ chức công đoàn Bộ Tài chính trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước nói chung, sự nghiệp ngành Tài chính nói riêng.

anh ngoc.JPG

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tại Đại hội

 

Hoạt động của Công đoàn phải thực sự hướng về cơ sở

Bộ trưởng thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ Tài chính, cụ thể:

Một là, Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2018-2023 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội trên cơ sở bám sát Chương trình hành động của Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, tham mưu, đề xuất các giải pháp để phấn đấu cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương.

Hai là, tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thuộc Bộ Tài chính. Đồng thời chủ động nghiên cứu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của đoàn viên công đoàn tại cơ sở, động viên, giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của mỗi đoàn viên công đoàn, qua đó tạo động lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. “Hoạt động của Công đoàn phải thực sự hướng về cơ sở”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ba là, tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nội dung, phương pháp phải thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức công đoàn phải tham gia đầy đủ, có trách nhiệm vào tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị: Chương trình công tác, quy hoạch, đào tào, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức đến việc thực hiện chế độ quản lý tài chính, công khai tài chính, các chính sách chế độ của nhà nước đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn.

Bốn là, quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt kịp thời tư tưởng từng cán bộ, đoàn viên công đoàn. Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ các cấp, tổ chức công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các đơn vị, chính quyền động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và Nghị quyết của công đoàn cấp trên, phát triển phong trào Lao động giỏi, người cán bộ công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo do công đoàn viên chức Việt Nam phát động, thực hiện tiêu chuẩn, đạo đức ngươì cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Năm là, chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, biết tập hợp trí tuệ của đoàn viên để đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, tham gia xây dựng chính quyền và Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Sáu là, tiếp tục duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác của Công đoàn để lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, tạo ra khi thế thi đua lao động sôi nổi lành mạnh trong cán bộ, công chức, hỗ trợ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

Bảy là, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trong nhiệm kỳ mới. “Công đoàn Bộ cần chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện như: Tổ chức các Đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi thăm hỏi, tặng quà cho các Trung tâm Điều dưỡng Thương Binh nặng và Người Có công ở các địa phương, thực hiện tốt công tác xã hội của Bộ, định kỳ xem xét khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác này.

Toan canh.jpg

Toàn cảnh Đại hội

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới, từng cán bộ, đoàn viên Công đoàn phải có ý thức và vận động mọi người thực hiện tốt pháp luật nhà nước, đóng góp thiết thực vào phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tham gia các phong trào quyên góp ủng hộ các quỹ xã hội, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt phòng chống các tệ nạn xã hội. Bộ trưởng đề nghị, trước tình hình nhiệm vụ của ngành Tài chính ngày càng khó khăn và thách thức mới toàn thể cán bộ, công chức,viên chức, người lao động, cán bộ đoàn viên công đoàn các cấp cần phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết đổi mới, cải tiến nội dung hoạt động công đoàn để đóng góp có hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành Tài chính và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Công đoàn Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2013-2018, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của Công đoàn Bộ Tài chính trong quá trình hoạt động, đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua. Với vai trò của mình, Công đoàn Bộ Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tham gia có trách nhiệm và hiệu quả các chủ trương, định hướng của công đoàn cấp trên.

Nhất trí với nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội, đồng chí Hồng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Bộ Tài chính các cấp cần phát huy những bài học tốt, kinh nghiệm hay trong phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xã hội của đơn vị. Tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ đoàn viên công đoàn Bộ Tài chính. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn để hoạt động có hiệu quả, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chung của ngành, của đất nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính bày tỏ lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp Uỷ Đảng, Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã tạo điều kiện, quan tâm đến công tác công đoàn; đồng thời tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khoá XXV sẽ nghiên cứu đầy đủ nghiêm túc ý kiến chỉ đạo để vận dụng vào Nghị quyết hoạt động ở từng cấp công đoàn Bộ Tài chính.

Sau 2 ngày làm việc hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định, (từ 18/01/2018-19/01/2018) Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2018-2023 với tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khoá XXIV, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khoá XXV, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 25 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho hơn 10.600 cán bộ đoàn viên. Đại hội cũng đã dân chủ bầu ra đoàn đại biểu dự đại hội Năm Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 11 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.

Trước đó, ngày 18/1/2018, cũng tại Bộ Tài chính đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2018-2023 theo đúng quy định, trong đó: bầu ra đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu cũng như Thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; Thảo luận, biểu quyết chốt danh sách nhân sự, bầu cử Ban chấp hành Công đoàn Bộ khoá XXV, nhiệm kỳ 2018-2023, Bầu Ban Bầu cử, Thông qua Quy chế bầu cử và Bầu Ban Chấp hành Công đoàn Khoá XXV, nhiệm kỳ 2018-2023...

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

image

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

DSC_0270.JPG

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội

bo phieu.JPG

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành khoá XXV, nhiệm kỳ 2018-2023

Ban chap hanh.jpg

Ban Chấp hành khoá XXV, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

HP

[Trở về]