VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Đại hội Công đoàn Sở Tài Chính Quảng Bình nhiệm kỳ 2017-2022 
 Ngày 09/10/2017, Công đoàn Sở Tài chính tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2017-2022.

 Đại hội đã nghe BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012 -2017 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Công đoàn nhiệm 2012-2017 trên các mặt công tác, thảo luận phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2022. Tham gia ý kiến vào các văn kiện dự thảo của CĐVC tỉnh và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam,
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 9 đồng chí, tại phiên họp thứ nhất, BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu đồng chí Lê Thị Tuyển – Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Trần Thị Bích Hường- Phó phòng QLNS giữ chức vụ Phó chủ tịch, đồng chí Phạm Xuân Đình – Phó phòng Giá công sản – giữ chức Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Với quyết tâm cao của Đại hội, Công đoàn Sở Tài chính Quảng Bình sẽ đoàn kết nhất trí, đồng sức đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

TTTH&DVTTC

[Trở về]