VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Đại Hội Đảng Bộ Sở Tài Chính Quảng Bình lần thứ X nhiệm kỳ 2015 -2020 
       Ngày 16/04/2015, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -2020. Tham dự Đại hội có các vị đại biểu đến từ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các vị khách mời là đại diện các Đảng bộ Cục Thuế, KBNN cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên của Đảng bộ Sở Tài chính.
Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khoá IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Các báo cáo đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và rút ra những bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 sắp tới.
Đại hội cũng đã đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.


Hình ảnh của Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Huấn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Tài chính đã đạt được trên các mặt công tác: Xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục và nhấn mạnh nhiệm vụ mà Đảng bộ Sở Tài chính cần tập trung trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt chú trọng đến việc giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức về đảng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.


Đồng chí Nguyễn Công Huấn – BT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -20120 gồm 13 đồng chí, đồng chí Trần Thuynh – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 -2020.
Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 thành công đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Sở Tài chính sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020.


Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 -2020 ra mắt Đại hội
 

Bài & Hình ảnh: TTTH & DVTCC

[Trở về]