VĂN BẢN MỚI
Tập huấn cập nhật kiến thức trong công tác QLTCNS và QLSDTSC cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Thực hiện  Tờ trình số 95/TTr-TTTH về việc bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2018.
Để giúp cho chủ tài khoản các đơn vị nắm rõ và thực hiện đúng các quy...
Xem tiếp
Tập huấn cập nhật kiến thức trong công tác QLTCNS và QLSDTSC cho chủ tài khoản khối trường Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Bố... 
    Thực hiện Kế hoạch số 190SNV-CCHC về việc đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2018.
Để giúp cho chủ tài khoản các đơn vị nắm rõ và thực hiện đúng các quy định...
Xem tiếp
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn chế độ quản lý Tài chính ngân sách và quản lý sử dụng tài sản công cho chủ tài khoản khối trường... 
Thực hiện kế hoạch số 152/KH-TT về việc đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2018.
Để kịp thời cập nhật chế độ quản lý tài chính ngân sách và quản lý sử dụng tài sản công cho chủ...
Xem tiếp
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn đào tạo, hỗ trợ công tác quyết toán ngân sách năm 2017 
Xem tiếp
Tập huấn cập nhật kiến thức trong công tác QLTCNS và QLSDTSC cho chủ tài khoản khối Cơ quan Hành chính và tổ chức CTXH cấp tỉnh 
    Thực hiện Kế hoạch số 190SNV-CCHC về việc đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2018.
Để giúp cho chủ tài khoản các đơn vị nắm rõ và thực hiện đúng các quy định...
Xem tiếp