VĂN BẢN MỚI
Văn bản pháp quyDanh mục mã số
Thông báo tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho kế toán các trường mầm non, tiểu học và THCS huyện Minh Hóa 
      Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư thay thế...
Xem tiếp
Thông báo tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho kế toán các trường mầm non, tiểu học và THCS thị xã Ba Đồn và huyện... 
 Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư thay thế Quyết định số...
Xem tiếp
Thông báo tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho kế toán trường huyện Bố Trạch 
     Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư thay thế Quyết...
Xem tiếp
Thông báo tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho cơ quan hành chính và tổ chức chính trị - xã hội các huyện Tuyên Hóa,... 
       Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư thay thế...
Xem tiếp
Thông báo tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho kế toán các đơn vị sự nghiệp khối huyện 
     Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư thay thế Quyết...
Xem tiếp
tìm kiếm
Tin nổi bật
lịch làm việc
Hình ảnh đẹp