VĂN BẢN MỚI
Văn bản pháp quyDanh mục mã số
Tập huấn cập nhật chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính cho kế... Tin mới
 Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư thay thế Quyết định số...
Xem tiếp
Thông báo chuyển giao, tập huấn phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến cho các đơn vị chưa tham gia 
Căn cứ Quyết định 2615/QĐ-STC ngày 29/8/2017 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kết quả gói thầu “Trang bị phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến, Sở Tài chính phối hợp với...

Xem tiếp
Lịch tập huấn chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến cho các cơ quan đơn vị cấp tình, các đơn vị trên đia bàn huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017 
 Căn cứ Quyết định 2615/QĐ-STC ngày 29/8/2017 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kết quả gói thầu “Trang bị phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến, Sở Tài chính phối...
Xem tiếp
Nâng cấp phần mềm kế toán HCSN DAS 
 Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh và Sở Tài Chính về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài Chính. Trong những năm qua, Trung tâm tin học và Dịch vụ Tài chính công đã tổ...
Xem tiếp
Kế hoạch tập huấn chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh... 
 Căn cứ Quyết định 2615/QĐ-STC ngày 29/8/2017 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kết quả gói thầu “Trang bị phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến, Sở Tài chính phối...
Xem tiếp
tìm kiếm
Tin nổi bật
lịch làm việc
Hình ảnh đẹp