VĂN BẢN MỚI
Thông báo tổ chức khóa học đấu thầu qua mạng tháng 03/2019 
   Để giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật về đấu thầu, tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đội ngũ cán...
Xem tiếp
Thông báo tổ chức khóa học đấu thầu qua mạng tháng 12/2019 
         Để giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật về đấu thầu, tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, chuẩn hóa về trình độ chuyên...
Xem tiếp
Hướng dẫn thủ tục mua sắm, thanh lý, sửa chữa tài sản công 
       Nhằm giúp các tổ chức, đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật và tăng cường hiệu quả trong công tác mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công tại đơn vị, Sở Tài...
Xem tiếp
Thông báo lịch học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng 

Ngày 13/8/2019, Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công có Công văn số 130/TT-TB gửi các cơ quan, đơn vị về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng;

Xem tiếp
Thông báo triệu tập học viên các cơ quan hành chính và tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố tham gia lớp... 
Thực hiện quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính. Để hướng dẫn, cập nhật chuyên...

Xem tiếp