VĂN BẢN MỚI
Văn bản pháp quyDanh mục mã số
Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Tài chính cho chủ tài khoản các cơ quan hành chính và các tổ chức chính trị - xã hội huyện... 
Để thực hiện nhiệm vụ tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính kế toán, Trung tâm Tin Học và Dịch vụ Tài chính công xây dựng kế hoạch cho Chủ Tài khoản khối cơ quan hành chính...
Xem tiếp
Thông báo lịch tập huấn Hướng dẫn Sử dụng hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và kho bạc (Tabmis) 
 Ngày 04/08/2016, Sở Tài chính đã có công văn số: 2061/STC-TTTH về việc thông báo lịch tập huấn Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis)...
Xem tiếp
Sở Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính cho chủ tài khoản các cơ quan hành chính và các tổ chức chính... 
 Ngày 06 đến 08/07/2016, Sở Tài chính đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán cho chủ tài khoản các cơ quan hành chính và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.
Xem tiếp
Thông báo lịch tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán cho kế toán khối trường huyện Bố Trạch 
  Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính kế hoạch của nghành tài chính năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cấp kinh phí...
Xem tiếp
Thông báo lịch tập huấn lớp kỹ năng QLTC, kế toán dành cho kế toán các cơ quan QLHC và Các tổ chức CTXH khối Huyện, TP 
 Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính kế hoạch của nghành tài chính năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cấp kinh phí...

Xem tiếp
tìm kiếm
Tin nổi bật
lịch làm việc
Hình ảnh đẹp