VĂN BẢN MỚI
Thông báo lịch nhập học lớp Đầu thầu cơ bản 
Xem tiếp
Thông báo tổ chức lớp kế toán trưởng doanh nghiệp 

Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý tài chính – kế toán và chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng....

Xem tiếp
Tổ chức lớp tập huấn Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho BQL DA... 
 Thực hiện Kế hoạch số 191/TTTH-KH ngày 18/12/2019 của Sở Tài chính về việc bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về quản lý tài chính ngân sách, tài chính đầu tư, kế toán và quản lý tài sản công...

Xem tiếp
Thông báo tổ chức khóa học đấu thầu qua mạng tháng 03/2019 
   Để giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật về đấu thầu, tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đội ngũ cán...
Xem tiếp
Thông báo tổ chức khóa học đấu thầu qua mạng tháng 12/2019 
         Để giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật về đấu thầu, tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, chuẩn hóa về trình độ chuyên...
Xem tiếp