VĂN BẢN MỚI
Kế hoạch tập huấn và cài đặt nâng cấp phần mềm kế toàn hành chính sự nghiệp DAS 9.0 
     Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước;
Để kịp thời đáp ứng...

Xem tiếp
Phần mềm kế toán HCSN DAS 
Tổng quan
DAS- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy và đơn vị sự nghiệp có thu. Qua nhiều năm hình thành và phát triển, tính đến cuối năm...
Xem tiếp
Cập nhật bảo mật cho hệ thống tabmis 
      Bộ Tài chính đã thực hiện hoàn thành một số hoạt động kỹ thuật nhằm bảo trì và cập nhật bảo mật mới cho hệ thống TABMIS, đến thời điểm hiện tại hệ thống TABMIS đã hoạt...
Xem tiếp
Phần mềm kế toán xã MISA Boombo.net 
     Nếu bạn đang muốn chuyển đổi từ một hệ thống kế toán xã, phường thủ công sang một hệ thống “tự biết định khoản”, đơn giản và dễ sử dụng, triển khai nhanh, chuyên...
Xem tiếp
Bộ cài nâng cấp tabmisrup3 
Tài liệu này được chụp hình minh họa khi sử dụng cho Windows XP SP3, đối với các hệ điều Windows khác các màn hình minh họa có thể thay đổi về hình thức
Xem tiếp