VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại Công văn số 601/VPUBND-KTTH ngày 06/3/2017 về việc tham gia ý kiến dự thảo Qyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh góp ý về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến tham gia xin gửi về Sở Tài chính (Phòng Giá Công sản) trước ngày 15 /3/2017; đồng thời, gửi file ý kiến tham gia vào địa chỉ email: giacongsan.stc2015@gmail.com
Mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 xem file đính kèm

 

[Trở về]