VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Hết quý II/2018, số dư Quỹ BOG hơn 3.812 tỷ đồng 

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, ngày 04/9, Cục Quản lý Giá- Bộ Tài chính thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý II năm 2018 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu 

Theo đó, đến hết Quý II/2018 (đến hết ngày 30/6/2018), số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) ở mức 3.812,378 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II năm 2018 (từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018): 1.407,167 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II năm 2018 (từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018): 2.126,225 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II năm 2018: 5,312 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II năm 2018: 17 triệu đồng;

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2017: 5.105,537 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2018 (đến hết ngày 31/3/2018): 4.526,141 tỷ đồng.

Thảo Uyên - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính.

[Trở về]