VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ hơn 06 tỷ đồng cho các chủ tàu cá tham gia khai thác hải sản trên vùng biển xa 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 22/01/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ số tiền gần 06 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí nhiên liệu, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các chủ tàu cá cho chủ tàu cá tham gia khai thác hải sản trên vùng biển xa.
 Theo đó, số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển về Kho bạc Nhà nước của các huyện, thành phố, thị xã, cụ thể: Thành phố Đồng Hới hơn 470 triệu đồng; huyện Bố Trạch gần 03 tỷ đồng; thị xã Ba Đồn hơn 1,7 tỷ đồng và huyện Quảng Ninh hơn 67 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã nêu trên thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho chủ tàu cá, thuyền viên biết, làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.

Được biết, đây là đợt hỗ trợ lần 01 năm 2018.

Hồng Mến

[Trở về]