VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị công chức, viên chức người lao động năm 2020 
    Hòa chung không khí đón xuân Canh Tý vui tươi, ấm áp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Ngày 16/01/2020, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động (CCVC-NLĐ) năm 2020.

 

ảnh - Đoàn chủ tịch

Ảnh - Đồng chí Hồ Quyết Thắng – Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng (trái) và Đồng chí Hoàng Thị Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Quảng Bình (phải) có mặt tham dự Hội nghị.

 

Ảnh – Đồng chí Phan Mạnh Hùng – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

   Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Sở Tài chính trên các lĩnh vực: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Công tác thi đua - khen thưởng; Công đoàn; Công tác kiểm tra, giám sát.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Ảnh - Đồng chí Trương Tùng Giang -  Phó Giám đốc Sở Tài chính

Đồng chí Trương Tùng Giang – Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính. Năm 2019, Sở Tài chính triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, và địa phương, đặc biệt là các cơ quan trong ngành tài chính; sự nổ lực, quyết tâm, tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Tài chính đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong công tác quản lý tài chính -  ngân sách nhà nước năm 2019, đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác thi đua - khen thưởng

Ảnh – Đồng chí Lê Thị Tuyển – Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính

Đồng chí Lê Thị Tuyển – Chủ tịch Công đoàn - Phó giám đốc Sở Tài chính báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Sở Tài chính năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019 là năm thứ 3 thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, đây là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Ngay từ đầu năm Sở Tài chính đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBCCVC cơ quan trên các lĩnh vực tài chính - ngân sách - giá, phí, lệ phí... nhằm đẩy mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Kết quả thi đua trong năm 2019 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực quản lý ngân sách, hành chính sự nghiệp, quản lý vốn đầu tư, thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, đào tạo bồi dưỡng và quản lý tài chính doanh nghiệp, công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính chính sách, chế độ tài chính-ngân sách.

 

Sở Tài chính đã thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng thành tích trên các mặt: Chuyên môn, Đảng, Công đoàn và các đoàn thể, trong đó đề nghị khen cao cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị Sở Tài chính năm 2019.

Ảnh - Đồng chí Phạm Xuân Đình – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân - Đồng chí Phạm Xuân Đình báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2019 gồm: Giám sát thực hiện chế độ, chính sách người lao động về tiền lương, BHXH, nghỉ phép; việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; kiểm tra, xác minh chấp hành kỷ luật, kỷ cương theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan; Nêu ra 04 vấn đề kiến nghị cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của CCVC-NLĐ.

Hội nghị thảo luận

Phát huy tinh thần tránh nhiệm, dân chủ, Hội nghị đã nhận được các ý kiến tham gia đóng góp sôi nổi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ảnh - Đồng chí Nguyễn Văn Tý – Trưởng phòng Quản lý Ngân sách tham gia thảo luận.

Ảnh – Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Chánh Thanh tra Sở tham gia thảo luận.

Ảnh – Đồng chí Nguyễn Văn Mịch – Trưởng phòng Tài chính Đầu tư tham gia thảo luận.

Ảnh – Đồng chí Trần Thị Hải Sâm – Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công tham gia thảo luận. 

Khen thưởng:

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2019, các tập thể, cá nhân xuất sắc đã được lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Tài chính tặng thưởng các phần thưởng cao quý.

 

Ảnh - Khen thưởng cho Tập thể Phòng lao động xuất sắc.

 

Các cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

 

Ảnh - Khen thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

 

Ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2020

 

ảnh - ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2020

Tại Hội nghị, đồng chí Pham Mạnh Hùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí  Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Tài chính phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tích cực hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua; phát động sâu rộng, sôi nổi đến từng tập thể đơn vị, từng cá nhân nỗ lực phấn đấu là người cán bộ, công chức “ Trung thành, Năng động, Tận tụy, Gương mẫu” với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công

 

[Trở về]