VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị giữa kỳ Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện 04 tỉnh miền Trung 
  Ngày 20/01/2017, Dự án Hạ tầng Cơ bản cho phát triển toàn diện theo ngành các tỉnh Bắc Trung Bộ (BIIG2) gồm các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị đã tổ chức hội nghị giữa kỳ nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

 

Dự án BIIG2 do Ngân hàng ADB cấp vốn vay thông qua Chính phủ Việt Nam. Dự án BIIG2 được triển khai bởi UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị dựa trên kế hoạch phát triển tổng thể về kinh tế - xã hội với trọng tâm tập trung vào kết nối các mạng lưới trong vùng và liên vùng. Các tỉnh Dự án được chọn theo chiến lược của chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu đầu tư ODA cho các tỉnh và khu vực nghèo. Quy hoạch tiểu vùng tập trung vào xác định và ưu tiên xây dựng các mối quan hệ “trong nội bộ tỉnh” và “giữa” các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ làm chiến lược cốt lõi để thúc đẩy tăng trưởng. Kế hoạch nhằm vào các hạng mục đầu tư tận dụng lợi thế so sánh của tiểu vùng để tăng khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư công và phát triển kinh tế trong tiểu vùng.
Hiệu quả của Dự án BIIG2 sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Bắc Trung Bộ theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tăng cường các cơ hội phát triển toàn diện. Dự án BIIG2 có các hạng mục gồm: Cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông; cải thiện hạ tầng để phát triển kinh tế; quản lý chuyên nghiệp hạ tầng cơ sở của tỉnh.
Trong giai đoạn giữa kỳ nhóm tư vấn đã thực hiện khảo sát tuyến và thẩm định 3 tiểu dự án đường đại diện đã được thống nhất trong hội thảo khởi động bao gồm khảo sát địa chất, địa hình, kết cấu, thiết kế sơ bộ/bản vẽ, đánh giá an toàn đường bộ, biểu khối lượng và dự toán; thẩm định tiểu dựa án nước đại diện của tỉnh Hà Tĩnh bao gồm đánh giá và kiểm tra nguồn nước, khảo sát địa chất và địa hình, dự toán nhu cầu, thiết kế sơ bộ và bản vẽ, biểu khối lượng và dự toán; khảo sát và thảo luận nhóm tập trung với các bên liên quan của tiểu dự án để chuẩn bị một báo cáo đánh giá tình trạng nghèo và xã hội cho mỗi tiểu dự án; thu thập dữ liệu theo giới và các thảo luận nhóm tập trung để chuẩn bị một kế hoạch Hành động Giới yêu cầu do sự phân chia theo giới của Dự án; thực hiện kiểm tra môi trường ban đầu cho mỗi tiểu dự án và chuẩn bị dự thảo Kiểm tra Môi trường Ban đầu (IEE) (đang thực hiện) để đánh giá và tư vấn sâu hơn; thực hiện khảo sát tuyến để chuẩn bị dự toán chi phí tái định cư và thu hồi đất và chuẩn bị kiểm kê thiệt hại và dự toán chi phí đền bù; chuẩn bị Kế hoạch Tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số cho mỗi tiểu dự án…
Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến quan trọng góp phần triển khai có hiệu quả Dự án thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã thông tin thêm về tiềm năng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và những khó khăn của tỉnh. Đồng chí cũng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ngành, các tổ chức đối với tỉnh trong thời gian qua, đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đảm báo tiến độ và chất lượng Dự án…


Hồng Lựu - Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình

[Trở về]