VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị phổ biến chính sách về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp 
Sáng 31/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”. Hội nghị được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tài chính doanh nghiệp và chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cổ phần hóa gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.

 Tham dự Hội nghị có ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), ông Nguyễn Như Quỳnh – Phó Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Tài chính, các Sở, Chi cục Tài chính, Sở giao dịch chứng khoán, các doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về CPH DNNN

Tại Hội nghị, ông Đặng Quyết Tiến đã giới thiệu một số cơ chế chính sách mới về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp như: Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018, Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018.

Đối với Nghị định số 126/2017/NĐ-CP quy định về chuyển DNNN và công ty TNHH 1 TV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, ông Đặng Quyết Tiến cho biết Nghị định này thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015. Nghị định gồm 7 chương, 50 Điều và 2 phụ lục, hướng dẫn cụ thể về cách xử lý tài chính khi cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa.

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”. Hội nghị được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tài chính doanh nghiệp và chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cổ phần hóa gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.

Tham dự Hội nghị có ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), ông Nguyễn Như Quỳnh – Phó Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Tài chính, các Sở, Chi cục Tài chính, Sở giao dịch chứng khoán, các doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về CPH DNNN

Tại Hội nghị, ông Đặng Quyết Tiến đã giới thiệu một số cơ chế chính sách mới về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp như: Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018, Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018.

Đối với Nghị định số 126/2017/NĐ-CP quy định về chuyển DNNN và công ty TNHH 1 TV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, ông Đặng Quyết Tiến cho biết Nghị định này thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015. Nghị định gồm 7 chương, 50 Điều và 2 phụ lục, hướng dẫn cụ thể về cách xử lý tài chính khi cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa.

anh hoi nghi.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như: Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa, kể cả doanh nghiệp thuộc danh mục nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ khi cổ phần hóa. Nhà đầu tư phải có cam kết bằng văn bản khi đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược trong việc tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian ít nhất 3 năm; không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn 3 năm; có phương án hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa trong việc chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực.

Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của DNNN và Công ty TNHH 1 TV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/6/2018.

Thông tư đã hướng dẫn các nội dung về trình tự, thủ tục, phương thức bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa; gắn đăng ký đấu giá cổ phần với đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phần trúng đấu giá của các đối tượng thực hiện cổ phần hoá theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; Quyết toán, xử lý số dư Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con tại thời điểm 31/12/2017.

Về Thông tư số 41/2018/TT-BTC hướng dẫn cụ thể một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Đối với Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/5/2018.

Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chuyển nhượng vốn đầu tư nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Theo đó, việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo các phương thức giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán (sàn giao dịch chứng khoán) do Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức, phải đảm bảo giá giao dịch (giá sàn) không thấp hơn giá khởi điểm. Cụ thể, khi chuyển nhượng vốn thông qua chuyển nhượng cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi các văn bản theo quy định của Nghị định đến Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu chuyển nhượng vốn.

Trường hợp nào DNNN CPH tổ chức đấu giá tại Công ty chứng khoán

Trao đổi thông tin tại Hội nghị, đại diện HNX – Ông Nguyễn Như Quỳnh đã thông tin về một số điểm mới, sửa đổi trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.

Theo đó có một số lưu ý đối với DNNN cổ phần hóa, việc tổ chức bán đấu giá công khai thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Trường hợp có khối lượng cổ phần bán ra có tổng mệnh giá dưới 10 tỷ đồng thì cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể xem xét, quyết định tổ chức đấu giá tại Công ty chứng khoán hoặc trung tâm dịch vụ, doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày quyết định phê duyệt/điều chỉnh phương án cổ phần hóa, doanh nghiệp phải hoàn thành việc bán cổ phần theo các phương thức đã được phê duyệt. Sau 9 tháng kể từ thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp mà doanh nghiệp chưa thực hiện việc bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO) thì phải tổ chức xác định lại giá trị doanh nghiệp, ngoại trừ các trường hợp đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM: Công ty đại chúng không đủ điều kiện niêm yết hoặc đủ điều kiện niêm yết nhưng chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. Công ty hủy niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom nễu vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng (bao gồm cả trường hợp bị hủy niêm yết do công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi không đáp ứng điều kiện niêm yết).

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tham gia đã đối thoại, tư vấn, giải đáp kịp thời những khúc mắc liên quan tới chính sách cổ phần hóa DNNN, cổ phần hóa gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán cho các khách tham dự.

Thanh Hải - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính.

[Trở về]