Bản in     Gởi bài viết  
Hướng tới nền tài chính quốc gia phát triển toàn diện và bền vững 
 Ngày 20/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Liên minh châu Âu tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018 với chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam”. Đây là diễn đàn thường niên do Bộ Tài chính tổ chức từ năm 2017. Đồng chủ trì Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Ông Michael Greene- Giám đốc quốc gia của USAID tại Việt Nam, ông Bruno Angelet - Trưởng phái đoàn đại diện Liên Minh châu Âu tại Việt Nam.
 Tham dự Diễn đàn còn có đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… các tổ chức quốc tế bao gồm Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc, Viện Nghiên cứu chính sách (Bộ Tài chính Nhật Bản)…các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp.

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 9\20.9. Dien dan Tai chinh 2018\a Toa dam.jpg

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc quốc gia USAID, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu âu và Lãnh đạo Viện CL&CSTC đồng chủ trì phiên khai mạc

Diễn đàn nhằm tập hợp trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chủ thể, khách thể thụ hưởng và chịu tác động của các chính sách có liên quan trong và ngoài nước…để cùng thảo luận, chia sẻ các nghiên cứu, các quan điểm để hình thành một hệ thống các luận cứ khoa học cho việc đề xuất, kiến nghị về tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Trong những năm qua, công tác tái cấu trúc nền tài chính quốc gia đã đạt được một số kết quả tích cực, đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, và công bằng xã hội. Các cấu phần của nền tài chính quốc gia đã được từng bước được tái cấu trúc nhằm phát triển đất nước theo hướng nhanh, toàn diện và bền vững. Hệ thống khung khổ chính sách pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) đã từng bước được đổi mới, hoàn thiện nhằm đạt được các mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam

Chính sách thuế đã được hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu huy động nguồn lực phục vụ các chương trình phát triển kinh tế trong bối cảnh một số nguồn thu giảm như thu từ dầu thô, thu từ nhập khẩu (do thực hiện cắt giảm thuế theo các cam kết hội nhập quốc tế)…Quy mô thu NSNN được mở rộng, tổng thu ngân sách năm 2017 tăng, tạo điều kiện để tăng chi đầu tư đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, cơ chế về phân cấp ngân sách được điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động của các địa phương. Cơ cấu thu NSNN bền vững hơn do được điều chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng các khoản thu gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất - kinh doanh trong tổng thu NSNN. Cơ cấu chi NSNN cũng được điều chỉnh theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển với việc đa dạng hóa, xã hội hóa nguồn lực đầu tư, chi cho y tế, giáo dục nhằm mục tiêu đảm bảo công bằng xã hội...

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 9\20.9. Dien dan Tai chinh 2018\a Tuan khai mac.jpg

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định: Tái cơ cấu tài chính công để góp phần tăng trưởng nhanh, toàn diện và bền vững là nhiệm vụ then chốt, quan trọng đối với lĩnh vực Tài chính. Sau 3 năm tái cơ cấu tài chính công, chúng ta đã chặn đứng được đà giảm sút của việc huy động nguồn lực từ thuế, phí vào ngân sách nhà nước (NSNN), đã phục hồi tỷ lệ động viên vào NSNN, tạo thuận lợi thương mại, tạo môi trường để huy động vốn đầu tư, chống chuyển giá, chống xói mòn thuế. Bội chi được kiểm soát từ 5,12% GDP vào năm 2015 xuống còn 3,6% GDP năm 2016. Cùng với đó, nợ công được kiểm soát tốt hơn, cuối 2017, chỉ còn trên 61% GDP. Nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát dưới 50%. Cùng với đó tăng được tỷ trọng chi đầu tư phát triển, từ 21- 22% đến nay đã đạt được 26-27%...”. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Hệ thống pháp luật về tài chính đã được xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN, trên cơ sở phù hợp với kinh nghiệm quốc tế. Một số luật quan trọng được ban hành trong thời gian qua như: Luật NSNN, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp… đã đáp ứng được các tiêu chí này. Một trong những thành công trong quá trình tái cấu trúc nền tài chính công đó là những thành công trong cải cách thủ tục hành chính của ngành Tài chính, trọng là lĩnh vực thuế, hải quan, được các tổ chức quốc tế nhận định và đánh giá cao”. Thứ trưởng nhấn mạnh.

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 9\20.9. Dien dan Tai chinh 2018\a Toan canh.jpg

Toàn cảnh Diễn đàn

Bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ rõ những thách thức trong tái cấu trúc nền tài chính công đang gặp phải, để từ đó đề xuất những giải pháp, hướng đến một nền tài chính công phát triển nhanh, toàn diện và bền vững:

Một là, thách thức lớn nhất đó là tỷ lệ động viên vào NSNN từ thuế phí mặc dù đã chiếm khoảng 27% GDP nhưng chưa bền vững. Các khoản thu nội địa năm 2017 chiếm khoảng 82% tổng thu, song một bộ phận thu nội địa ở địa phương còn phụ thuộc vào việc bán tài sản công; tình trạng chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại còn là nguy cơ lớn.

Hai là, cơ cấu về ngân sách tuy có chuyển biến nhưng hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công và NSNN đang là thách thức lớn.

Ba là, cần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị và quản lý vốn nhà nước tại khu vực doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả tài sản công quốc gia.

Bốn là, dù nợ công đã được cải thiện, nhưng các khoản nợ dự phòng, những rủi ro về tỷ giá, nợ dự phòng bảo lãnh của nhà nước đối với khu vực doanh nghiệp vẫn tiếp tục là thách thức lớn trong thời gian tới.

Năm là, cần xây dựng thể chế để giải quyết được thách thức lớn nhất của nền kinh tế hiện nay là chi phí vốn khu vực doanh nghiệp.

Sáu là, cần nâng cao kỷ luật kỷ cương tài chính, công khai, minh bạch về tài chính - ngân sách.

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 9\20.9. Dien dan Tai chinh 2018\a EU.jpg

ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Nhằm hướng đến một nền tài chính công phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị các chuyên gia, các nhà quản lý, các tổ chức quốc tế tại diễn đàn tham gia và đề xuất những giải pháp về thể chế cũng như về tổ chức thực hiện, giải quyết những thách thức để đảm bảo mục tiêu tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam.

Là tổ chức đã hợp tác tích cực với Bộ Tài chính về hiện đại hóa nền tài chính công, ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cho rằng: Là quốc gia có thu nhập trung bình nhưng Việt Nam phải đảm bảo cung cấp dịch vụ tài chính công bằng cách tăng nguồn thu trong nước và quản lý tài chính hiệu quả. Liên minh châu Âu mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết những vấn đề về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, vấn đề về thuế và quản lý tài chính trong chuyển đổi nền kinh tế xanh.

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 9\20.9. Dien dan Tai chinh 2018\a Usai.jpg

ông Michael Greene, Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phát biểu tại Diễn đàn

Còn theo ông Michael Greene, Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Việt Nam đã chuyển đổi nền kinh tế mạnh mẽ trở thành nước có thu nhập trung bình và là nước có sự phát triển ấn tượng. Đây chính là cơ sở cho tái cấu trúc nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. USAID đã và đang hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong cải cách thể chế tài chính để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Tại Diễn đàn, thông qua các phiên thảo luận, các diễn giả, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và các tổ chức quốc tế đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp trong đó tập trung làm rõ khung lý thuyết về phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phân tích, đánh giá nền tài chính quốc gia và vai trò của tài chính đổi với phát triển nhanh, toàn diện, cũng như phân tích những vấn đề đặt ra, những hàm ý chính sách và các điều kiện, tiền đề để tái cấu trúc nền tài chính quốc gia.

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 9\20.9. Dien dan Tai chinh 2018\a Luu niem.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

H.Thọ

[Trở về]