VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch tổ chức hội thi văn hóa công sở lần thứ III năm 2018 
   Với mục đích đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, xây dựng một nền công vụ "Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả". Tăng cường mối quan hệ gắn kết và giao lưu học tập kinh nghiệm của các cán bộ Sở Tài chính và cán bộ Phòng Tài chính các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn Sở Tài chính tổ chức hội thi "Văn hóa công sở" lần III năm 2018
 xem kế hoạch chi tiết
[Trở về]