VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn chế độ quản lý Tài chính ngân sách và quản lý sử dụng tài sản công cho chủ tài khoản khối trường huyện Bố Trạch và Lệ Thủy 
Thực hiện kế hoạch số 152/KH-TT về việc đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2018.
Để kịp thời cập nhật chế độ quản lý tài chính ngân sách và quản lý sử dụng tài sản công cho chủ tài khoản các đơn vị khối trường thuộc huyện Bố Trạch, Lệ Thủy. Trung tâm tin học và dịch vụ tài chính công xây dựng kế hoạch tập huấn như sau:
- Xem file Kế hoạch - Lịch học huyện Bố Trạch.

- Xem file Kế hoạch - Lịch học huyện Lệ Thủy.

[Trở về]