VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2018 phấn đấu có thêm 10-11 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
 (Quang Binh Portal) - Sáng ngày 19/12/2017, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh và đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì. Tham dự buổi họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.
 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, năm 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được đẩy mạnh với các hình thức, nội dung phù hợp. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao được đưa vào thực hiện... Đến nay, số tiêu chí đạt được bình quân/xã tăng từ 13,7 tiêu chí lên 14,6 tiêu chí, cao hơn bình quân chung cả nước. Toàn tỉnh có 1.986 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 91 tiêu chí so với đầu năm 2017, đạt 14,6 tiêu chí/xã, tăng 0,9 tiêu chí. Tổng nguồn vốn huy động đạt 398,7 tỷ đồng, trong đó cộng đồng dân cư đóng góp 36,2 tỷ đồng, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác 9,8 tỷ đồng...

Tuy nhiên, tốc độ tăng tiêu chí chưa đạt kế hoạch đề ra; một số địa phương bị sụt giảm tiêu chí, còn lúng túng trong áp dụng mô hình, chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; chưa chủ động huy động các nguồn lực để triển khai xây dựng nông thôn mới...

Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10-11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã dưới 05 tiêu chí và tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, quan tâm chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng bị sụt giảm tiêu chí.

Phát biểu tại buổi họp, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh yêu cầu năm 2018, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đề ra và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, lĩnh vực, đảm bảo chất lượng, thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích; phấn đấu có thêm 10-11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 1-1,5 tiêu chí/xã; có kế hoạch và giải pháp duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các ngành, địa phương đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; giữ vững an ninh trật tự; xây dựng Đề án "Một xã một sản phẩm"; huy động và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, nguồn lực của địa phương, đóng góp của doanh nghiệp, Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, tuyệt đối không để phát sinh nợ và vì nợ xây dựng cơ bản mà không được công nhận đạt chuẩn; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Mai Anh - Quang Binh Portal


[Trở về]