VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước 
 (Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 2226/KH-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017 - 2020
 Theo đó, các sở, ban, ngành và địa phương đề ra kế hoạch, nội dung, giải pháp, tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo, phát huy sáng kiến, đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn; bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho các địa phương, cơ sở có tỷ lệ hộ nghèo cao nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, đồng thời gắn phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác giảm nghèo thi đua tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, đồng hành cùng người nghèo, hướng tới xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau nhằm huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải, vật chất, hỗ trợ giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mặt khác, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh trong việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện giảm nghèo bền vững phù hợp với từng vùng, địa bàn dân cư; lắng nghe, tập hợp ý kiến; tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Các thôn, bản, cộng đồng thi đua đoàn kết giúp nhau cùng giảm nghèo và từng bước làm giàu, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, các hộ gia đình thi đua, chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ cá nhân, hộ gia đình khác phát triển kinh tế, cùng nhau vươn lên thoát nghèo bền vững.
Kế hoạch nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-2,5%/ năm, góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo.

Mai Anh

[Trở về]