Bản in     Gởi bài viết  
Phần mềm kế toán chủ đầu tư 
Phần mềm kế toán chủ đầu tư i-BigTime tuân thủ theo chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư ban hành theo TT195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, cập nhật các thông tư quyết định mới nhất do Bộ Tài chính ban hành
Tự động tính Khấu hao tài sản cố định hàng năm
Phần mềm tự động tính khấu hao tài sản cố định vào ngày 31/12/201N hàng năm, giảm thiểu tối đa công việc và thời gian hạch toán kế toán của từng đơn vị.
Đồng thời tỷ lệ khấu hao và năm khấu hao được tự động hóa theo Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước khấu hao tài sản cố định, tự động ghi các nghiệp vụ khấu hao...

Sao lưu dữ liệu tư động theo lịch sao lưu
Cho phép người sử dụng thiết lập lịch sao lưu dữ liệu định kỳ: Hàng ngày, một ngày trong tuần hoặc một ngày nào đó trong tháng. Vì vậy Kế toán không còn phải lo lắng cho việc mất dữ liệu như ở các phần mềm khác.
Định khoản các bút toán tự động
Các bút toán hạch toán được phần mềm hỗ trợ tự động định khoản, giúp người dùng giảm bớt thao tác, hạch toán nhanh và chính xác hơn trong phần mềm.

Giao diện tiếng Việt thân thiện với người sử dụng
Giao diện Tiếng Việt, thân thiện, trợ giúp trực tuyến và các tài liệu đầy đủ giúp người học dễ dàng làm quen với hệ thống.

Hạch toán đa tiền tệ
Hạch toán song song hai loại tiền Việt Nam đồng và Đô la Mỹ, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá ngoại tệ cuối kỳ...

Quản lý hạn mức vốn đầu tư
Theo dõi chặt chẽ quá trình từ dự toán, kế hoạch đến rút và thanh toán hạn mức vốn đầu tư đối với Kho bạc hay Ngân hàng...
•Hạn mức vốn đầu tư được cấp và sử dụng vốn đầu tư
•Kế hoạch vốn đầu tư được cấp và sử dụng vốn đầu tư
•Đề nghị tạm ứng vốn đầu tư
•Đề nghị thanh toán vốn đầu tư
•Thanh toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành

Quản lý quỹ tiền mặt chi tiết
•Quản lý số dư quỹ tiền mặt tại mọi thời điểm
•Quản lý chi tiết theo các quỹ, chi tiết đến từng Mục của Mục lục Ngân sách Nhà nước hay các khoản mục chi tiêu của dự án.
•Kiểm soát chi quỹ tiền mặt được kiểm soát chặt chẽ với quá trình kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước hay Ngân hàng.

Tính lương linh hoạt
•Thiết lập linh hoạt bởi công thức tính lương do người dùng tự định nghĩa.
•Tự động ghi các bút toán tính chi phí lương, hộ trợ nhiều bảng thanh toán tiền lương theo các mẫu khác nhau ...
•Cung cấp nhiều phương thức tính lương khác nhau: Lương hệ số và lương cố định … Công nợ chặt chẽ
•Quán lý công nợ
•Đơn giản, chặt chẽ theo từng đối tượng công nợ.
•Quán lý công nợ theo hợp đồng chi tiết theo từng khoản mục chi tiêu của hợp đồng ...
•Phản ánh tình hình công nợ của các nhà thầu chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình tại mọi thời điểm…

Tự động tính giá xuất kho
•Quản lý nhập, xuất, tồn kho theo nhiều kho, đa chủng loại vật tư.
•Tự động tình giá xuất kho cuối kỳ theo phương pháp bình quân gia quyền, đích danh...

Báo cáo nhanh, chính xác
Đầy đủ các báo cáo theo qui định của chế độ kế toán, nhiều báo cáo quản trị hữu dụng theo nhu cầu của đơn vị. Kết xuất báo cáo ra Excel tiện dụng cho người dùng...
•Đầy đủ các báo cáo theo qui định của chế độ kế toán.
•Nhiều báo cáo quản trị hữu dụng theo nhu cầu của đơn vị.
•Kết xuất báo cáo ra Excel tiện dụng cho người dùng...
•Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình
•Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình
•Báo cáo thực hiện vốn đầu tư năm
•Báo cáo thực hiện, thanh toán vốn đầu tư
•Tình hình thanh toán và công nợ của Dự án
•Chi phí ban quản lý dự án

Khả năng bảo mật cao
•Mỗi CSDL là một mật khẩu khác nhau do người dùng đặt.
•Phân quyền sử dụng chi tiết đến từng chức năng và từng báo cáo cho từng người sử dụng... Đa người dùng
i-BigTime chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng cùng làm việc, hệ thống chạy trên máy tính đơn lẻ hoặc mạng cục bộ (LAN)

tải bộ cài đặt

[Trở về]