VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định về việc chuyển đổi công tác đối với công chức 
 - Chuyển ông Phạm Xuân Đình - Phó chánh thanh tra Sở đến công tác tại phòng Quản lý giá và công sản Sở Tài chính và giữa chức vụ Phó trưởng phòng Quán lý giá và công sản.

- Chuyển ông Hoàng Tiến Dũng - Phó trưởng phòng Quán lý giá và công sản đến công tác tại Thanh tra Sở Tài chính và giữ chức vụ Phó chánh thanh tra.

xem quyết định đính kèm
[Trở về]