VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài chính tổ chức hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ 2015 
Ngày 23/01/2014, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Báo cáo đã đánh giá công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2014 đạt được những kết quả tích cực, góp phần cùng các ngành, địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Về thu ngân sách tại địa bàn ước thực hiện 2.396.831 triệu đồng, đạt 108,95% dự toán địa phương giao và tăng 1% so với thực hiện năm 2013; về chi ngân sách ước thực hiện 6.723.598 triệu đồng, bằng 108,02% dự toán địa phương giao, giảm 8,46% so với năm 2013. Công tác quản lý tài chính trong các lĩnh vực: ngân sách, giá cả, doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng và đã tham mưu những chính sách thích hợp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng NSNN.
Hội nghị cũng đã đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua “ Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, các phong trào: văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao; các hoạt động nhân đạo từ thiện…được CBCCVC hưởng ứng tích cực trong năm 2014. Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Ban giám đốc Sở trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2014
 

 

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ 2015


Năm 2015, Sở Tài chính tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Phấn đấu cùng các ngành, địa phương, đơn vị thu ngân sách đạt và vượt 2.500 tỷ đồng, chi ngân sách đạt 6.777 tỷ đồng.
- Xây dựng các đề án chuẩn bị cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể: Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2016 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2016 -2020; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh năm 2016 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2016 -2020; Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cho thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2016 -2020…
- Tham mưu ban hành các bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.
- Tham mưu Quy định mới, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, đ/c Trần Thuynh – Giám đốc Sở và đ/c Lê Thị Tuyển – Chủ tịch công đoàn sở đã kí kết giao ước thi đua năm 2015. Phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBCCVC cơ quan, đồng thời kêu gọi toàn thể CBCC cơ quan quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2015.Giám đốc Sở và Chủ tịch công đoàn kí kết Giao ước thi đua 2015.Một số cá nhân nhận giấy khen của Sở trong hoạt động năm 2014

Bài & Ảnh: TTTH&DVTCC
 

[Trở về]