VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
SỞ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2018 
 Vừa qua, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2018
 Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 như sau:
- Về thu ngân sách trên địa bàn: Ước thực hiện: 9.099.527 triệu đồng, bằng 106,18% so với dự toán địa phương giao và tăng 5,92% so với thực hiện năm 2016.
- Về thực hiện chi ngân sách: Ước thực hiện 8.547.747 triệu đồng, đạt 103,61% dự toán địa phương giao.
- Công tác tham mưu ban hành văn bản lĩnh vực tài chính tích cực như: tham mưu dự thảo tờ trình, nghị quyết HĐND tỉnh về định mức chi tiếp dân; Quy định tỷ lệ điều tiết tiền phát giao thông, Nghị quyết bổ sung quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí…
- Công tác Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Quản lý tài chính doanh nghiệp được đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ.
- Về công tác chỉ đạo và quản lý giá: Sở Tài chính phối hợp tốt với các ngành địa phương, cung cấp thông tin về giá, thẩm định giá mua sắm hàng hóa, tài sản kịp thời…
- Tiến hành 07 cuộc thanh tra tài chính, ngân sách, phí, lệ phí…
- Thực hiện nâng cấp các phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho các đơn vị. Đồng thời, tổ chức 23 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành tài chính.


Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2018


Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017, Sở Tài chính đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2018 như: thực hiện điều hành ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh, phối hợp với các ngành tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp tăng cường quản lý giá trên địa bàn, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính công…
Tại Hội nghị, đ/c Trần Thuynh giám đốc Sở và đ/c Lê Thị Tuyển – Chủ tịch Công đoàn đã kí kết giao ước thi đua năm 208. Phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBCCVC cơ quan, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018.

Sở Tài chính

 

[Trở về]