VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính cho chủ tài khoản các cơ quan hành chính và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh 
 Ngày 06 đến 08/07/2016, Sở Tài chính đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán cho chủ tài khoản các cơ quan hành chính và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.
 Tham gia khoá tập huấn gần 96 học viên là chủ tài khoản các cơ quan hành chính vá các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Khoá học với 4 chuyên đề chính: Cơ chế quản lý tài chính, Quy trình quản lý tài chính, Quản lý tài sản, Tổ chức công tác kế toán trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội.


Đ/c: Lê Thị Tuyển- PGĐ Sở Tài chính phát biểu khai giảng lớp tập huấn


Kết thúc khoá tập huấn, các học viên đã được nâng cao kỹ năng quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị, cập nhật những điểm mới của luật ngân sách nhà nước 83/2015/QH13, Thông tư số 39/2016/TT- BTC ngày 1/3/2016 sửa một số điểm của TT 161/2012/TT - BTC, Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015. Đồng thời trao đổi những kinh nghiệm trong công việc, để cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài chính, kế toán được giao./.

TTTH&DVTCC

 

[Trở về]