VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài Chính tổ chức tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công cho cán bộ các cơ quan trên địa bàn tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21/7/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Thực hiện kế hoạch số 427/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Sở Tài chính tổ chức tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn có đồng chí Lê Thị Tuyển – Phó giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Chu Thị Thủy Chung – Trưởng phòng Tài sản Hành chính sự nghiệp- Cục Quản lý công sản; và hơn 400 học viên là chủ tài khoản, kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh. Đ/c Lê Thị Tuyển – Phó giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai giảng


Luật Quản lý, sử dụng tài sản công là luật quan trọng, có ý nghĩa lớn. Thông qua lớp tập huấn, giảng viên đã quán triệt nội dung đầy đủ của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; nâng cao nhân thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Từ đó khai thác, sử dụng tài sản công hợp lý và hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng tài sản công.Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

TTTH&DVTCC

 

[Trở về]