VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất lúa kém hiệu quả 
 (Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác có hiệu quả hơn với diện tích triển khai ban đầu là 10 ha ở các huyện Quảng Ninh và Tuyên Hóa. Từ thành công của mô hình thí điểm và chính sách hỗ trợ chuyển đổi trên đất lúa của tỉnh (04 triệu đồng/ha), các địa phương đã khuyến khích người sản xuất đẩy mạnh chuyển đổi trên đất lúa. Tổng diện tích chuyển đổi từ vụ Hè Thu 2013 đến vụ Đông Xuân 2015 - 2016 là 1.613 ha ở 6/8 huyện, thành phố, thị xã, trong đó trồng cây ngô 478,1 ha, chiếm 29,6% diện tích chuyển đổi.
 Qua 03 năm triển khai chuyển đổi cho thấy, các mô hình, đối tượng cây trồng chuyển đổi đưa lại thu nhập cao hơn so với trồng lúa, khai thác tốt ưu thế mạnh của đối tượng chuyển đổi trên các chân đất không thuận lợi cho sản xuất lúa nên có vùng chuyển đổi liên tục nhiều vụ sản xuất. Tiêu biểu như mô hình chuyển đổi lúa Đông Xuân - cây rau màu vụ Hè Thu với các loại cây chịu hạn, ưa nắng như dưa hấu, đậu xanh, mướp đắng, rau các loại và ngô, cho lợi nhuận 42,7 - 94,75 triệu đồng/ha/năm, gấp 2,2 đến 4,8 lần so với trồng 02 vụ lúa; mô hình chuyển đất lúa 2 vụ sang 2 - 3 vụ màu trong đó trồng ngô Đông Xuân - Dưa hấu Xuân Hè (huyện Quảng Ninh); trồng 3 - 4 vụ rau (huyện Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn) cho thấy rõ rệt hiệu quả với lợi nhuận đạt 77 - 103 triệu đồng/ha/năm, gấp 1,5 đến 5,5 lần so với trồng 02 vụ lúa; mô hình lúa Đông Xuân - lúa tái sinh và nuôi cá đưa lại lợi nhuận 24,35 triệu đồng/ha/năm, gấp 1,99 lần so với chỉ sản xuất lúa Đông Xuân, gấp 1,78 lần với với lúa Đông Xuân - lúa tái sinh.
Riêng đối với cây ngô, từ vụ Hè Thu 2013 đến vụ Hè Thu 2015, các địa phương chủ yếu trồng ngô lấy bắp non đưa lại thu nhập trung bình 53,83 triệu đồng/ha/vụ; lợi nhuận 27,47 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn so với trồng lúa 17,95 triệu đồng/ha/vụ. Vụ Đông Xuân 2015 - 2016, huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn bắt đầu triển khai thí điểm trồng ngô làm thức ăn xanh cho gia súc với năng suất bình quân 450 tạ/ha, giá bán bình quân 850 đồng/kg, thu nhập 54,8 triệu đồng/ha, gấp 1,54 lần so với trồng ngô hạt, đồng thời rút ngắn thời gian sản xuất 15 - 20 ngày, mở ra hướng phát triển mới cho cây ngô...
Tuy nhiên, năng suất ngô làm thức ăn xanh, ngô lấy hạt còn thấp, nhất là trong vụ Hè Thu; chưa có bộ giống ngô theo hướng làm thức ăn xanh cho gia súc, chủ yếu đang sử dụng các giống theo hướng lấy hạt để trồng nên chưa khai thác hết tiềm năng cây ngô; việc thực hiện chính sách hỗ trợ mới chỉ chiếm 20 - 30% tổng diện tích chuyển đổi nên chưa thực sự khuyến khích người sản xuất...
Trên cơ sở tình hình thực tế việc sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2300/KH-UBND ngày 30/12/2016 về việc chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô trên đất trồng lúa tỉnh từ vụ Hè Thu 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 - 2019. Theo đó, tổng diện tích chuyển đổi là 1.872 ha, trong đó chuyển đổi trên đất 02 vụ lúa 1.190 ha, trên đất 01 vụ lúa 682 ha. Cụ thể, vụ Hè Thu năm 2016 chuyển đổi 192,8 ha (huyện Lệ Thủy 03 ha, huyện Quảng Ninh 12,3 ha, huyện Bố Trạch 100,4 ha, huyện Quảng Trạch 55 ha, thị xã Ba Đồn 10 ha, huyện Tuyên Hóa 7,1 ha, huyện Minh Hóa 05 ha); vụ Thu Đông 2016 chuyển đổi 63,5 ha; năm 2017 chuyển đổi 728,1 ha; năm 2018 chuyển đổi 747,5 ha và vụ Đông Xuân 2018 - 2019 chuyển đổi 140,4 ha.
Để hoàn thành kế hoạch đề ra, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô trên đất lúa, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng ngô trên đất lúa, phổ biến các mô hình hiệu quả để người sản xuất áp dụng nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập từ cây ngô; thực hiện đúng, đủ thủ tục chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây khác trên đất lúa theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; triển khai tốt chính sách hỗ trợ kinh phí trong chuyển đổi cây trồng. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và địa phương tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người sản xuất, trong đó chú trọng khảo nghiệm, lựa chọn, bình tuyển bộ giống ngô phù hợp cho từng mục đích sử dụng, từng chân đất, nhất là ngô làm thức ăn xanh cho gia súc, giống có tính chống chịu cao, chịu hạn, chua phèn; áp dụng quy trình thâm canh có tưới ở những ruộng có điều kiện; hệ thống mương, rãnh thoát nước, không để ngập úng từng thửa ruộng; lên luống, bón vôi khi làm đất; bón phân đầy đủ đúng quy trình; đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, thu hoạch ngô. Ngoài ra, các ngành, địa phương đẩy mạnh liên kết các doanh nghiệp trong thu mua, chế biến ngô, khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở chế biến hiện có trên địa bàn đầu tư nâng cấp công nghệ chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tạo đầu ra thuận lợi cho người sản xuất.

Mai Anh - Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình

[Trở về]