VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn cập nhật kiến thức trong công tác QLTCNS và QLSDTSC cho chủ tài khoản khối trường Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Bố Trạch 
    Thực hiện Kế hoạch số 190SNV-CCHC về việc đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2018.
Để giúp cho chủ tài khoản các đơn vị nắm rõ và thực hiện đúng các quy định hiện hành trong công tác quản lý tài sản ngân sách và quản lý sử dụng tài sản công, Sở Tài chính tổ chức tập huấn và cập nhật kiến thức cho chủ tài khoản đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính kính mời:
 xem công văn
[Trở về]