VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn cập nhật kiến thức trong công tác QLTCNS và QLSDTSC cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Thực hiện  Tờ trình số 95/TTr-TTTH về việc bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2018.
Để giúp cho chủ tài khoản các đơn vị nắm rõ và thực hiện đúng các quy định hiện hành trong công tác quản lý tài sản ngân sách và quản lý sử dụng tài sản công, Sở Tài chính tổ chức tập huấn và cập nhật kiến thức cho chủ tài khoản và kế toán UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sở Tài chính kính mời:
 
- Chủ tài khoản và kế toán UBND các xã, phường, thị trấn huyện Bố Trạch, Lệ Thủy.

Xem nội dung chi tiết văn bản kèm theo)

- Chủ tài khoản và kế toán UBND các xã, phường, thị trấn huyện Quảng Trạch, thi xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới.

Xem nội dung chi tiết văn bản kèm theo)

- Chủ tài khoản và kế toán UBND các xã, phường, thị trấn huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Minh Hóa.

Xem nội dung chi tiết văn bản kèm theo)

[Trở về]