VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn cập nhật kiến thức trong công tác quản lý tài chính ngân sách và quản lý sử dụng, sử dụng tài sản công 
 Thực hiện  Tờ trình số 95/TTr-TTTH về việc bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2018. Để hỗ trợ thêm công tác giám sát tài chính, ngân sách xã cho Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn, Sở Tài chính tổ chức tập huấn và cập nhật kiến thức về công tác quảng lý tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sở Tài chính kính mời
 xem công văn chi tiết
[Trở về]