VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
tập huấn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp cho cán bộ ngành Tài chính tỉnh Quảng Bình 

 Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.

Đồng chí Lê Thị Tuyển – Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai giảng.

 Nhằm đáp ứng các yêu cầu mới, phù hợp với bối cảnh thực tiễn với Luật NSNN 2015, Luật Kế toán 2015 và các cơ chế, chính sách tài chính hiện hành, ngày 8/12 /2017, Sở Tài chính đã phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán – Kiểm toán tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán HCSN cho cán bộ ngành Tài chính tỉnh Quảng Bình.
Tham gia Lớp tập huấn có cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại Sở Tài chính, Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã và thành phố. Các học viên đã tiếp thu và nắm bắt các điểm mới của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp để kịp thời thực hiện và hướng dẫn chế độ kế toán mới đến các cơ quan đơn vị, phục vụ tốt cho công tác tài chính tại địa phương./.

TTTH&DVTTC

 

[Trở về]