VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo chuyển giao, tập huấn phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến cho các đơn vị chưa tham gia 
Căn cứ Quyết định 2615/QĐ-STC ngày 29/8/2017 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kết quả gói thầu “Trang bị phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến, Sở Tài chính phối hợp với Công ty Cổ phần MISA và các đơn vị liên quan tổ chức chuyển giao và tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến cho các đơn vị theo nội dung dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình nhập khẩu và kiểm tra số liệu, yêu cầu các đơn vị thụ hưởng lập biểu mẫu báo cáo theo mẫu đính kèm.

 

 Công văn V/v Thông báo chuyển giao, tập huấn phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến cho các đơn vị chưa tham gia.

Mẫu báo cáo (M3): Báo cáo kê khai tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên.

Mẫu báo cáo (M4): Mẫu thông tin chung tài sản.

[Trở về]