VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo của Ban Giám đốc Sở Tài chính 
Căn cứ Quyết định số 86-QĐ/TU ngày 13/01/2015 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc điều động, luân chuyển đồng chí Phạm Quang Long - Phó Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn kể từ ngày 13/01/2016.
Ban Giám đốc Sở thống nhất phân công bổ sung phụ trách các phòng, đơn vị do đồng chị Phạm Quang Long phụ trách như sau:

Đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách phòng Tài chính đầu tư;

Đồng chí Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách Trung tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công;

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở trực tiếp theo giỏi huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa;

Ban Giám đốc Sở Tài chính xin thông báo đến các phòng, Trung tâm thuộc Sở và các đơn vị có liên quan biết để thực hiện./.

xem thông báo chi tiết

[Trở về]