VĂN BẢN MỚI
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình 
   Căn cứ Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc cử bà Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc Sở Tài chính, phụ trách Sở Tài chính...
Xem tiếp
Tình hình công tác tháng 10 năm 2018 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 9/2018 
Ngày 28 tháng 9 năm 2018, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 09/2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 010/2018. Tham dự cuộc họp...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 8/2018 
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 09/2018. Tham dự cuộc họp...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 7/2018 
Ngày 27 tháng 7 năm 2018, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 07/2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 08/2018. Tham dự cuộc họp...
Xem tiếp