VĂN BẢN MỚI
Thông tin về người đứng đầu và người phát ngôn của Sở Tài Chính tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 03/2017 
 Ngày 30 tháng 03 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 04/2017. Tham dự...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 02/2017 
Ngày 28 tháng 02 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 03/2017. Tham dự cuộc họp...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 12/2016 
Ngày 29 tháng 12 năm 2016, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 01/2017. Tham dự cuộc họp...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 10/2016 
  Ngày 31 tháng 10 năm 2016, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2016 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2016. Tham dự...
Xem tiếp