VĂN BẢN MỚI
Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Bình 
 Sau khi thống nhất trong Ban Giám đốc tại cuộc họp ngày 21/10/2020, Sở Tài chính Quảng Bình thông báo phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc trong Lãnh đạo Sở như sau:
Xem tiếp
Thông báo của Ban giám đốc Sở Tài chính ngày 30/9/2020 
 Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ban Giám đốc Sở tổ chức cuộc họp, do đồng chí Phan Mạnh Hùng - Giám đốc Sở chủ trì. Sau khi bàn bạc, thảo luận Ban Giám đốc thống nhất một số nội dung như sau:
Xem tiếp
Thông báo của Ban giám đốc Sở Tài chính ngày 06/11/2019 
 Ngày 06 tháng 11 năm 2019, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp, do đồng chí Phan Mạnh Hùng - Giám đốc Sở chủ trì. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo, đề nghị một số nội dung liên quan đến công...
Xem tiếp
Thông báo của ban giám đốc Sở Tài chính ngày 18/4/2019 
   Căn cứ quyết định số 71/QĐ-STC ngày 11/4/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc cử đồng chí Trương Tùng Giang - Phó giám đốc Sở Tài chính tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao...
Xem tiếp
Thông báo phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Bình 

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Quảng Bình;

Xem tiếp