Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 
 Căn cứ quyết định số 257/QĐ-STC ngày 03/10/2018 của Sở Tài chính về việc thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018; Thực hiện kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công trực thuộc Sở Tài chính số 2086/KH-STC ngày 02/10/2018.
 xem thông báo chi tiết
[Trở về]