VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo lịch tập huấn lớp kỹ năng QLTC, kế toán dành cho kế toán các cơ quan QLHC và Các tổ chức CTXH khối Huyện, TP 
 Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính kế hoạch của nghành tài chính năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cấp kinh phí đào tạo theo chính sách nghành tài chính thuộc ngân sách tỉnh năm 2016. Sở Tài chính Quảng Bình thông báo thời gian tập huấn cho kế hoạch các cơ quan Quản lý hành chính và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, thành phố.

 xem công văn
[Trở về]