VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước 
 Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT/BTC-BNV ngày 15/11/2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT/BTC-BNV ngày 15/11/2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực nhà nước;

Căn cứ nhu cầu tham gia khóa đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị kế toán Nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;

Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công phối hợp với Học viện Tài chính, Bộ Tài chính thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước với nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia.

Là cán bộ công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm công tác tài chính, kế toán tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có đủ điều kiện sau:

* Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc kinh tế có ít nhất 02 năm làm công tác thực tế về tài chính, kế toán.

* Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán, kinh tế có ít nhất 03 năm làm công tác thực tế về tài chính, kế toán.

2. Chương trình đào tạo (Theo phụ lục đính kèm).

3. Kinh phí đào tạo:  2.500.000 đồng/01 học viên/01 khóa học (Đã bao gồm chi phí tài liệu và cấp chứng chỉ).

4. Thời gian và địa điểm.

- Thời gian học: 4 ngày, dự kiến từ 11-14/4/2019 (sẽ có thông báo sau).

- Địa điểm: Trung tâm tin học và Dịch vụ Tài chính công, Sở Tài chính. Địa chỉ: Đường 23/8, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

5. Chứng chỉ cuối khóa học.

Học viên đạt yêu cầu sau khi kết thúc khóa học sẽ được Giám đốc Học viện Tài chính – Bộ Tài chính cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

 6. Đăng ký và liên hệ.

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia khóa học gửi danh sách về Trung Tâm tin học và DV Tài chính công hoặc đăng ký qua số điện thoại: 0232.3817989 (Phòng Đào tạo và Tư vấn dịch vụ) và email: ttthdvtcc.stc@quangbinh.gov.vn.

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 09/4/2018.

Trung Tâm tin học và DV Tài chính công, Sở Tài chính kính thông báo cho các đơn vị, cá nhân được biết để phối hợp thực hiện./.

 xem công văn đính kèm

[Trở về]