VĂN BẢN MỚI
Thông báo Vv Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem tiếp
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chihs tỉnh Quảng Bình năm 2019 
Xem tiếp
Thông báo Vv treo Quốc kỳ và nghĩ Tết Dương lịch năm 2019 
Xem tiếp
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 
 Sở Tài chính Quảng Bình xây dựng Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở như sau:
Xem tiếp
Thông báo lịch hoạc lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC 
 Khối các chơ quan đơn vị HCSN và Trường học huyện Lệ Thủy
Xem tiếp