VĂN BẢN MỚI
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 6/2019 
 Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu. Sở Tài chính tổng hợp và báo...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 5/2019 
 Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.
Xem tiếp
Thông báo: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
 Sở Tài chính thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Xem tiếp
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 
 Thực hiện nội dung của Công văn số 825/UBND-KT ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Sở Tài chính xây dựng kế hoạch...
Xem tiếp
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 
 Thực hiện thông báo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 649/TB-UBND ngày 20/4/2020, Sở Tài chính Quảng Bình thông báo thời gian treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc...
Xem tiếp