VĂN BẢN MỚI
Hướng dẫn công tác quyết toán ngân sách nhà nước đối với đơn vị dự toán cấp tỉnh Tin mới
 Trong thời gian qua, công tác lập báo cáo, xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm của các cơ quan, đơn vị cơ bản được thực hiện theo yêu cầu; tuy nhiên, vẫn còn một số cơ...
Xem tiếp
THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 
Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Ban Giám đốc Sở tổ chức cuộc họp, do đồng chí Phạm Quang Long - Giám đốc Sở chủ trì. Sau khi thảo luận Ban Giám đốc thống nhất chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội...
Xem tiếp
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 
Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hoá dịch vụ quan trọng, thiết yếu tháng 1/2021 
Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu. Sở Tài chính tổng hợp và báo cáo công...
Xem tiếp
Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất số 11A, đường... 
 Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Căn cứ Quyết...
Xem tiếp