VĂN BẢN MỚI
Công khai minh bạch giá cả hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu tháng 10/2020 
  Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở Tài chính tổng hợp các danh sách...

Xem tiếp
Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 
 Thực hiện Công văn số 06/CV-BTG ngày 10/09/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc sao gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Sở Tài chính...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu tháng 08/2020 
Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các mặt...

Xem tiếp
Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
 Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê các thửa đất số số 228(1); số 228(2) và số 229 (1) thuộc Tờ bản đồ địa chính số 60, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, thực hiện dự án Khu resort nghỉ...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu tháng 07/2020 
 Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở Tài chính tổng hợp các danh sách các...

Xem tiếp