VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 06/2017 
Ngày 10 tháng 07 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 07/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, các đồng chí Trưởng, Phó phòng thuộc Sở, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học & DVTCC. Sau khi nghe các phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2017 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 07/2017 và ý kiến các đồng chí trong Ban Giám đốc;
Đồng chí Giám đốc Sở kết luận 1 số nội dung chủ yếu sau đây:
xem file
[Trở về]