VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Tài khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 3/6/2015 
-Tài khoản số: 108010000138158
-Tên tài khoản: Sở Tài chính Quảng Bình
-Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

 
[Trở về]