VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo triệu tập học viên các cơ quan hành chính và tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố tham gia lớp tập huấn hướng dẫn chế độ kế toán theo TT 107/2017/TT-BTC và TT 99/2018/TT -BTC, của Bộ Tài chính từ ngày 12/8 – 16/8/2019 
Thực hiện quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính. Để hướng dẫn, cập nhật chuyên sâu chế độ kế toán cho khối cơ quan hành chính và tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, Sở Tài chính tổ chức lớp tập với nội dung cụ thể như sau:

 

 1.Đối tượng tham gia.
Kế toán Cơ quan hành chính và tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố.
2. Nội dung tập huấn.
- Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quy định tại: Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính;
- Giải đáp vướng mắc trong công tác tài chính, kế toán hành chính sự nghiệp;
- Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ trên phần mềm DAS.
3. Thời gian và địa điểm.
- Thời gian: Từ ngày 12-16/8/2019; Khai giảng vào lúc: 8h00’ ngày 12/8/2019;
- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình
Số 42 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
4. Giảng viên.
- Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Vân - Giảng viên Học viện Hành chính Quốc Gia;
- Cán bộ Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công.
5. Kinh phí.
- Kinh phí đào tạo: Ngân sách tỉnh (Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình);
- Kinh phí ăn ở, đi lại: Đơn vị cử cán bộ tham gia thanh toán theo quy định.
Đây là những nội dung quan trọng và cấp bách nhằm đảm bảo kịp thời thực hiện đúng quy định trong công tác tài chính, kế toán, vì vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn theo nội dung nêu trên.
Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Xem công văn đính kèm.

[Trở về]