Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 
 Sở Tài chính Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 bằng hình thức xét tuyển để bố trí công tác tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công, trực thuộc Sở Tài chính.
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người
2. Đối tượng tuyển dụng:
- Tốt nghiệp đại học các ngành: Kinh tế, luật.
- Tuổi đời không quá 35 tuổi, có sức khỏe tốt.
3. Hồ sơ dự tuyển: Theo mẫu quy định.(tệp đính kèm)
4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:
- Thời gian nhận: Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 31/7/2020 (buổi sáng 7h30-
11h; chiều từ 13h30 - 17h)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Tài chính, đường 23/8 phường Đồng Phú,
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Sở Tài chính.
Số điện thoại: 02323822198;
Di động: 0947480607.
 
[Trở về]