Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển viên chức 2014 
Sở Tài chính Quảng Bình Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 vào làm việc tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính Quảng Bình như sau:
1. Số lượng:05 chỉ tiêu viên chức, trong đó:
- 02 viên chức tin học: phụ trách hỗ trợ ứng dụng CNTT ngành tài chính; phụ trách hệ thống hạ tầng CNTT ngành tài chính.
- 03 viên chức kinh tế phụ trách: hỗ trợ nghiệp vụ kế toán; tư vấn dịch vụ tài chính, kế toán; phụ trách đào tạo, tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết với các đơn vị.
2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển
Tiêu chuẩn, điều kiện, tài liệu và nội dung ôn thi được niêm yết công khai tại Văn phòng Sở Tài chính và trên Website Sở Tài chính Quảng Bình (địa chỉ:stc.quangbinh.gov.vn).
             3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Sở Tài chính).
- Bản khai lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao giấy khai sinh
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập toàn khóa phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển và các giấy tờ ưu tiên nếu có (Bản công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Hai ảnh cỡ 4 x 6cm; 2 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người nhận.
(Lưu ý:Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại).
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: Từ ngày 18/6/2014 đến ngày 18/7/2014.
- Địa điểm: Văn Phòng Sở Tài chính Quảng Bình, đường 23/8 phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (trong giờ hành chính).
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn Phòng Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình.
Địa chỉ: Đường 23/8 phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: (052) 3822198.
(Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi, thời gian thi, địa điểm thi được niêm yết tại Văn phòng Sở Tài chính và trên Website Sở Tài chính Quảng Bình từ ngày 22/7/2014).
 

                         SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG BÌNH

[Trở về]