Phân bổ 05 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm 
 (Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm thuộc ngân sách cấp...
Xem tiếp
Hỗ trợ hơn 06 tỷ đồng cho các chủ tàu cá tham gia khai thác hải sản trên vùng biển xa 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 22/01/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của...
Xem tiếp
Đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 11/01/2018, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ...
Xem tiếp
Năm 2018 phấn đấu có thêm 10-11 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
 (Quang Binh Portal) - Sáng ngày 19/12/2017, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm...
Xem tiếp
Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước 
 (Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 2226/KH-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không...
Xem tiếp