Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước 
 (Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 2226/KH-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không...
Xem tiếp
Phân bổ 05 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm 
 (Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm thuộc ngân sách cấp...
Xem tiếp
Tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông - lâm nghiệp 
 (Quang Binh Portal) - Sáng ngày 28/10/2017, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông - lâm nghiệp...
Xem tiếp
Vận động được hơn 14,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 
 Vận động được hơn 14,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, tính từ Tháng cao điểm “Vì...
Xem tiếp
Phân bổ hơn 6,2 tỷ đồng bổ sung từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3198/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng...
Xem tiếp