Phân bổ hơn 6,2 tỷ đồng bổ sung từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3198/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng...
Xem tiếp
8 tháng đầu năm 2017 thu NSNN ước đạt 762,8 nghìn tỷ đồng 

 Tháng 8/2017, tổng thu cân đối NSNN ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 762,8 nghìn tỷ đồng bằng 62,9% dự toán năm, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Xem tiếp
Giảm 05% mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

Ngày 5/9, Bộ Tài chính đã gửi Công văn số 11765/BTC-CST đến các bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc lấy...

Xem tiếp
Đảm bảo tiến độ giải ngân, thực hiện các hạng mục Dự án Phát triển bền vững vì người nghèo trong năm 2018 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển bền vững vì người nghèo (Dự án SRDP) tỉnh về tình hình hoạt động trong thời gian qua, giải...
Xem tiếp
Quảng Bình được hỗ trợ gần 47 tỷ đồng để phục vụ công tác thống kê, thẩm định, chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiêm... 
 (Quang Binh Portal) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thống kê, thẩm định, chi trả bồi thường thiệt hại do...
Xem tiếp