Sở Tài chính Quảng Bình thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2014 

  Sở Tài chính Quảng Bình thông báo lịch thi tuyển viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Trung tâm tin học và dịch vụ tài chính công thuộc sở Tài chính Quảng Bình như sau:

Xem tiếp
Sở Tài chính Quảng Bình thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức vào Trung tâm tin học và dịch vụ... 
Xem tiếp
Thông báo tuyển viên chức 2014 
Sở Tài chính Quảng Bình Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 vào làm việc tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính Quảng Bình như sau:
Xem tiếp
Thông báo lịch thi tuyển viên chức sở tài chính 
THÔNG BÁO
LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2011
Xem tiếp
Đề án thi tuyển viên chức sự nghiệp của trung tâm tin học và dịch vụ tài chính công trực thuộc sở tài chính Quảng Bình 
ĐỀ ÁN
THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP CỦA
TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG
TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG BÌNH
Xem tiếp