Phần mềm hỗ trợ từ xa (teamview) 
TeamViewer là một trong những giải pháp hàng đầu thế giới về chia sẻ màn hình làm việc và cộng tác trực tuyến qua mạng Internet.
Xem tiếp
Phần mềm kế toán HCSN DAS 
Tổng quan
DAS- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy và đơn vị sự nghiệp có thu. Qua nhiều năm hình thành và phát triển, tính đến cuối năm...
Xem tiếp
Bộ cài đặt Tabmis 
Đây là phần lớn nhất của Dự án cải cách quản lý tài chính công (PFMRP), chiếm 85% kinh phí Dự án; Nội dung chính của cấu phần là triển khai một Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tích...
Xem tiếp
Phần mềm kế toán chủ đầu tư 
Phần mềm kế toán chủ đầu tư i-BigTime tuân thủ theo chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư ban hành theo TT195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, cập nhật các thông tư quyết định mới nhất do Bộ Tài chính ban...
Xem tiếp
Phần mềm kế toán xã MISA Boombo.net 
     Nếu bạn đang muốn chuyển đổi từ một hệ thống kế toán xã, phường thủ công sang một hệ thống “tự biết định khoản”, đơn giản và dễ sử dụng, triển khai nhanh, chuyên...
Xem tiếp