VĂN BẢN MỚI
Bộ Tài chính chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế 
 Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được Bộ Tài chính thực hiện chủ động, đảm bảo tiến độ và chất lượng và coi là giải pháp trọng tâm góp phần thể...
Xem tiếp
Ngành Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
 Thời gian qua công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp luôn được Chính phủ quan tâm triển khai hiệu quả. Riêng với...
Xem tiếp
Quy định chế độ quản lý tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 
 Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ quản lý tài chính áp dụng đối ...
Xem tiếp
Chữ ký số được ứng dụng hiệu quả trong ngành Tài chính 
 Theo “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2019” vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, chữ ký số hiện đang được sử dụng hiệu quả trong...
Xem tiếp
Hội nghị công chức, viên chức người lao động năm 2020 
    Hòa chung không khí đón xuân Canh Tý vui tươi, ấm áp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Ngày 16/01/2020, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động...
Xem tiếp
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 
 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua quy định tổng số thu ngân sách trung ương là 851.768.636 triệu đồng, tổng số thu ngân sách địa...
Xem tiếp
Bộ Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 
 Sáng ngày 15/11, tại trụ sở cơ quan Bộ, Bộ Tài chính phối hợp với Cục an ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí...
Xem tiếp
Luật Quản lý thuế sửa đổi: Nhiều điểm mới mang lại lợi ích cho DN và cơ quan quản lý 
 Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực thi hành và thay thế Luật Quản lý thuế 2006 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp